תקנון LiLi WooD Art

אמן לילי ווד ארט (להלן: “החברה”) הינה חברה פרטית בערבון מוגבל והוקמה על צליל מדלסי (לילי) אשר מייצרת אביזרי נוי לבית ,מוביילים אינדיאנים ועבודות נוספות בעבודת יד (להלן: “המוצרים”).
באתר זה תוכלו לרכוש פריטים ,ולבחור אם לקבל אותם בדואר רשום / עם שליח (אקספרס) או איסוף עצמי מהסטודיו , שנמצא במטולה , החרמון 10.

בכל שאלה ניתן לפנות אלי במייל

[email protected]

או לחלופין במספר הנייד 0509294963

תנאים כללים:

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי החברה המפורסמים באתר.
 2. תקנון זה מסדיר את היחסים שבין החברה לבין הרוכשים ו/או הגולשים באתר.
 3. החברה זכאית לשנות את תנאי התקנון ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו מותנה בקבלת הסכמת הגולשים לכל תנאי השימוש ותקנון זה. בהתאם לזאת כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר כי קרא את התקנון והסכים לכל הוראותיו והינו מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או מענה בקשר לתנאי תקנון זה.
 5. החברה זכאית לשנות ו/או לעדכן את המידע שבאתר לרבות מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. במקרים כאמור המחיר התקף ביחס להזמנה זו או אחרת הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה. כמו כן רשאית החברה להציע ו/או לשנות ו/או להפסיק מבצעים, הנחות ו/או הטבות כלשהן בלא מתן הודעה מוקדמת על כך. המחירים המופיעים באתר אינם מחייבים את החברה למכור באותם המחירים בחנות ולהיפך.
 6. החברה אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר יהיו קיימים במלאי במועד ההזמנה ובהתאם לכך ייתכן כי יידרשו עד 21 ימי עסקים לצורך יצירת המוצר המבוקש. כמו כן קיימת האפשרות כי פריט כלשהו אזל מהמלאי לצמיתות ובמקרים כאמור יקבל הלקוח החזר כספי מלא
 7. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים הקשורות לאתר וכל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה ,עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
 8. שם החברה וכן שמות הדגמים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה.
 9. התמונות והצילומים המפורסמים באתר נועדו לצורך זיהוי המוצרים הנמכרים ולפיכך מובהר בזאת כי ייתכנו הבדלים ואי דיוקים מינוריים הנובעים בעיקרם ממגבלות טכניות בין מראה פריט זה או אחר בפועל לבין צילומו באתר. בנוסף כל פריט נוצר בעבודת יד עם חומרים זהים אך שונים מעט בצורתם (כגון : צורת הגזע , צורת האבן , וכו ) . החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג את המוצרים במסגרת תמונות מדויקות ככל הניתן אך לא תישא בכל אחריות הנובעת מאי דיוקים ו/או הבדלים כאמור.
 1. חל איסור מוחלט וגורף לעשות שימוש באתר לצורכי מסחר. החלטה באם רכישה כלשהי נועדה לצורכי מסחר ו/או לצורך אישי תיתנן על ידי החברה ולפי שיקול דעתה המוחלט ללא חבות במתן נימוקים.
 2. לאור כל האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לביטול כל הזמנה שמקורה בטעות כלשהי בפרסום באתר ו/או בשל חוסר במלאי והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר לגבי כל משתמש לפי שיקול דעתה המוחלט, ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהנמקת החלטתה כאמור
 4. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש ועל חשבונו.
 5. על המשתמשים חלה החובה, כתנאי לשימוש באתר, שלא לעשות שימוש בו למטרות אשר אינן חוקיות ו/או אסורות על פי דין ו/או נוהג ובהתאם לזאת חל בנוסף איסור שימוש באתר בכל צורה אשר עלולה לגרום לנזק ו/או לעומס יתר ו/או לשינוי באתר ו/או להתערבות כלשהי בתוכנו. כמו כן חלה איסור לעשות שימוש באתר כקישור לאתרים אחרים.
 6. הלקוח יכול לבחור אם להירשם לאתר במעמד ביצוע הקנייה
  פרטי הלקוח לא יועברו לצד ג’ בשום מצב
  הלקוח מאשר בעת הרשמתו לאתר לקבל הודעות דיוור באמצעות SMS/Email ויוכל להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בכל עת.
 7. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך.
 8. הרכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי מותנית ללקוח שהינו מעל גיל 18. 


הליך הרכישה

 1. לצורך רכישת מוצרים באופן מקוון תקבל ותכבד החברה, לפי שיקול דעתה, כרטיסי אשראי של חברות האשראי המוכרות בישראל. לחילופין ניתן לרכוש מוצרים מהחברה באמצעות הטלפון – 0509294963
 2. במקרים בהם תבוצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי אשר אינו תקף ו/או חברת האשראי ו/או כל חברת שרות ארנק אלקטרוני לרבות פייפל לא כיבדה את החיוב מכוח עסקת הרכישה ו/או במקרים בהם בוצעה הרכישה אך המוצר אינו נמצא במלאי, אז החברה תיצור קשר עם הלקוח/ה לצורך השלמת העסקה ו/או ביטולה, לפי העניין.
 3. כל המחירים המפורסמים באתר נקובים בשקלים חדשים
 4. המוצרים באתר מיוצרים לפי הזמנה וזאת תוך 21 ימי עסקים ממועד קליטת ההזמנה. ההזמנות ישלחו בהתאם אל המזמין מיד לאחר מכן כאשר זמן משלוח סביר יהא עד 5 ימי עסקים ממועד גמר המוצר. בפועל הצפי לקבלת המוצר הינו לכל היותר 26 ימי עסקים ממועד ההזמנה והכל בכפוף לנסיבות אשר אינן תלויות בחברה כגון זמני פעילות רשות דואר.
 5. ידוע למזמין כי מוצרים יישלחו על ידי חברת שליחים מוכרת ו/או חברת דואר ישראל ובהתאם לזאת אין אחריות מצד החברה לגבי כל עיכוב אשר מקורו בחברת השילוח ו/או בדואר ישראל. מובהר כי החברה לא תישא בעלויות נוספות כלשהן כגון עלויות החלפת ו/או החזרת מוצר, מיסוי, מכס ועלויות שילוח בין אם יעד המשלוח הינו בארץ או בחו”ל.
 6. ניתנת בזאת האפשרות לאסוף את המוצר מחנות החברה אשר נמצאת ברחוב החרמון 10 במטולה או לחילופין לקבל את המוצר עם שליח פרטי (אקספרס) בכתובת המזמין בכפוף לתוספת תשלום אשר יקבע על ידי החברה.
 7. כמו כן מובהר בזאת באופן מפורש כי הזמנת מוצרים מאת החברה הינה בכפוף לאזורי החלוקה של דואר ישראל ו/או חברת השילוח ובהתאם לזאת לא תחול על החברה כל חובה לתת שרות משלוחים לאזורים אחרים מלבד האמור לעיל וזאת גם במקרים בהם הזמנה כאמור בוצעה ונקלטה באתר החברה.


החלפת מוצרים ו/או ביטול הזמנה

 1. במידה והמוצר מופיע במלאי החברה ולא הוכן בהזמנה אישית .
 2. הלקוח הודיע טלפונית לחברה בטלפון שמספרו 0509294963 בדבר רצונו להחליף את המוצר במוצר אחר ו/או לבטל את ההזמנה והכל תוך 48 שעות מקבלת המוצר.
 3. הפריט נשלח אל החברה בדואר רשום תוך שמירת מספר המעקב לכתובת החברה: “לילי ווד ארט – צליל מדלסי , מטולה מצפה נפתלי 40 ,1209200” או לחילופין, הלקוח מסר את הפריט להחלפה בחנות שנמצאת במטולה .
 4. החלפה או ביטול יבוצעו תוך 14 ימים מקבלת המוצר, כאשר הוא במצב חדש ומבלי שנעשה בו שימוש כלל , אלא אם כן מדובר במוצר שנמכר בהנחה ,ובמקרה זה יהיה ניתן להחליפו בלבד והכל תוך 7 ימים מקבלתו.
 5. ככל שעמד המזמין בתנאים החלפת המוצרים ו/או ביטול הזמנה , יוחלף המוצר או שתבוטל ההזמנה, לפי העניין, והלקוח יהא זכאי להחזר כספי בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010
 6. החזר כספי כאמור, ככל שהמזמין יהא זכאי לו במסגרת ביטול עסקה ו/או החלפת מוצר יעשה אל כרטיס האשראי אשר באמצעותו התבצעה ההזמנה כאשר ההחזר יתקבל במועד החיוב הבא והכל בהתאם למדיניות חברת האשראי , כמו כן לא יאה ניתן לקבל החזר כספי במזומן על עסקאות שבוצעו באשראי , ו/או לחלופין לא יאה ניתן לקבל החזר כספי לעסקאות שבוצעו בכרטיסי דיירקט.
 7. המזמין יישא בכל עלויות החזרה או ביטול עסקה על חשבונו בלבד.
 8. המוצר מגיע לאחר בדיקה מקיפה הנוגעת במקרים של מזיקים וטפילים בעץ , עובר תהליך גימור ונשלח במצב תקין לבית הלקוח . במקרה של הופעת טפילים החברה אינה נושאת באחריות זו.